Skip links

Periodontologia

Wiele chorób ogólnoustrojowych zwłaszcza: zakażenia, choroby krwi, przewodu pokarmowego, skóry mogą wywoływać objawy w jamie ustnej. Dlatego tak ważne jest badanie nie tylko zębów ale i wszystkich tkanek jamy ustnej. Pozwala to na wczesne wykrycie i leczenie wielu schorzeń. Każdy z nas powinien regularnie przechodzić kontrolę nie tylko zębów, ale i przyzębia oraz błony śluzowej. Potrzeba ta rośnie wraz ze wzrostem czynników ryzyka, którymi są: wiek (wraz z wiekiem rośnie ryzyko występowania chorób przyzębia), płeć (częściej problemy występują u mężczyzn), specyficzna flora bakteryjna (stan higieny jamy ustnej), palenie tytoniu, cukrzyca, otyłość, osteoporoza czy stres. Badanie przyzębia pozwala na wykrycie chorób tkanek otaczających ząb na wczesnym etapie, kiedy mamy do czynienia z zapaleniem dziąseł, tak by nie dopuścić do rozwoju poważniejszej choroby, takiej jak zapalenie przyzębia.

Leczenie pacjenta z chorobą przyzębia, czyli tkanek otaczających zęby, składa się z kilku etapów:

1 Etap – Faza ogólna

 • przygotowanie pacjenta do leczenia
 • wywiad
 • badanie periodontologiczne
 • ewentualne konsultacje z lekarzem ogólnym prowadzącym pacjenta
 • zlecenie osłony antybiotykowej przed zabiegami (gdy jest konieczne)
 • zlecenie badań dodatkowych (badanie RTG, testy mikrobiologiczne, badanie krwi)
 • ustalenie wstępnego planu leczenia

Jeśli u pacjenta występuje faza ostra objawiająca się bólem dziąseł bądź ropniem przyzębnym, wówczas priorytetowo zajmujemy się eliminacją bólu.

2 Etap – Faza przyczynowa (jej celem jest eliminacja stanu zapalnego, płytki nazębnej):

 • instruktaż higieny
 • wykonanie testu PET w celu oznaczenia bakterii chorobotwórczych, które są związane z powstawaniem i rozwojem choroby przyzębia
 • motywowanie pacjenta do utrzymania higieny jamy ustnej
 • usunięcie płytki nazębnej i osadów, co eliminuje zapalenie dziąseł
 • usunięcie kamienia nazębnego naddziąsłowego i poddziąsłowego (leczenie niechirurgiczne)
 • antybiotykoterapia ogólna lub miejscowa (gdy jest konieczna)
 • usunięcie zębów nierokujących poprawy w leczeniu
 • leczenie zachowawcze zębów (wymiana nieprawidłowych wypełnień z nawisami)
 • leczenie kanałowe (jeśli jest potrzeba)
 • leczenie protetyczne (czasowe uzupełnianie protetyczne)
 • unieruchamianie zębów – szynowanie

3 Etap – Faza korekcyjna (gdy stan przyzębia pacjenta tego wymaga):

 • leczenie chirurgiczne (m.in. zabiegi płatowe, sterowana regeneracja tkanek, eliminacja nieprawidłowych przyczepów wędzidełek, poszerzenie strefy dziąsła zębodołowego)
 • leczenie ortodontyczne, protetyczne, implantologiczne jeśli jest konieczne

4 Etap – Faza podtrzymująca (niezbędna dla utrzymania dotychczasowych wyników leczenia):

 • wizyty kontrolne co 3-6 miesięcy
 • uaktualnianie historii choroby
 • ponowny instruktaż higieny i dalsze motywowanie pacjenta
 • skaling, piaskowanie, wygładzanie powierzchni korzeni
 • fluoryzacja

Korzyści dla pacjenta:

 • zachowanie uzębienia w jamie ustnej
 • wyeliminowanie patogennych bakterii, które mają wpływ nie tylko na stan dziąseł, ale również na zdrowie ogólne pacjenta
 • eliminacja nieświeżego oddechu

W naszej klinice leczymy choroby błon śluzowych, co obejmuje:

1 Etap – Faza wstępna

 • wywiad szczegółowy i ogólnomedyczny
 • badanie jamy ustnej i powłok skórnych
 • zlecenie ewentualnych dodatkowych badań: morfologia, badanie moczu, badania mikrobiologiczne, biopsja tkanek, badania mykologiczne itd.  (niekiedy konieczne, by potwierdzić rozpoznanie lub wykluczyć chorobę)
 • leczenie farmakologiczne

2 Etap – Rozpoznanie

 • analiza wyników badań
 • ewentualne konsultacje z lekarzami innych specjalności (ortodontą, protetykiem, endodontą)
 • leczenie farmakologiczne

3 Etap – Wizyta kontrolna

Korzyści dla pacjenta:

 • zdrowa błona śluzowa jamy ustnej