Skip links

Protetyka

Leczenie protetyczne zaczyna się od wizyty konsultacyjnej. Lekarz bada pacjenta, wykonuje zdjęcia rentgenowskie panotomograficzne oraz zębowe, a także fotografie wewnątrzustne. Wspólnie z pacjentem omawiane są jego oczekiwania oraz plan postępowania. Konieczne jest również wykonanie wycisków na modele diagnostyczne oraz analiza zgryzu w artykulatorze. Następnie wyznaczany jest kolejny termin konsultacji, celem omówienia wyników tej analizy.

Pacjent jest kierowany na leczenie przedprotetyczne, które ma przygotować jamę ustną do wykonania protez we właściwych warunkach. Obejmować ono może leczenie próchnicy, leczenie kanałowe, zabiegi chirurgiczne (w tym usuwanie zębów), zabiegi higienizacyjne, leczenie periodontologiczne oraz leczenie ortodontyczne.

Drugi etap, to przystąpienie do właściwego leczenia protetycznego. W zależności od planowanej pracy protetycznej możemy zastosować różne rozwiązania. W zakresie naszych usług są stałe prace protetyczne – korony i mosty, licówki, nakłady, endokorony oraz ruchome prace protetyczne – protezy akrylowe i szkieletowe.

Korony służą odbudowie zębów, których stan uniemożliwia już ich naprawę zachowawczą, czyli założenie wypełnienia. Są wykonywane w laboratorium techniki dentystycznej i umocowane na zębie na stałe, całkowicie pokrywając pozostały kikut zęba własnego. Wskazane są gdy dochodzi do znacznego zniszczenia korony naturalnego zęba wskutek próchnicy, urazu, starcia patologicznego, bądź gdy chcemy poprawić kształt, długość lub kolor zębów.
Most jest to połączenie kilku koron. Pozwala on na uzupełnienie braków międzyzębowych w ilości od 1 do 3 zębów. Konstrukcja oparta jest na zębach własnych pacjenta, pokrytych koronami, a brakujące zęby dowieszone są w postaci koron znajdujących się pomiędzy nimi.

Korony i mosty mogą być wykonane z różnych materiałów:

 • pełnoporcelanowe – zapewniają doskonałą estetykę i szczelność, możemy stosować je do zębów przednich, nie powodują alergii
 • porcelanowe na podbudowie z tlenku cerkonu – również zapewniają bardzo dobrą estetykę oraz szczelność, podbudowa wykonywana jest komputerowo, pozwalają pokryć przebarwienia zębów naturalnych, możemy je wykonać na zębach przednich i tylnych, nie powodują alergii
 • porcelanowe na podbudowie metalowej – czasami mogą uczulać, efekt estetyczny jest nieco mniej spektakularny, jednak również w przypadku tych koron możemy zazwyczaj poprawić ich estetykę wykonując tak zwany stopień porcelanowy, co pozwala uniknąć zasinienia przy dziąśle charakterystycznego dla tego rodzaju koron.

Schemat postępowania:

1 Etap – Pierwsza wizyta

 • znieczulenie pacjenta
 • oszlifowanie zęba własnego pod koronę (polega na zmniejszeniu objętości zęba we wszystkich wymiarach aby zrobić miejsce na materiał korony). Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym, w związku z czym jest bezbolesny
 • wykonanie wycisku protetycznego
 • dobór koloru przyszłej korony
 • założenie estetycznej korony tymczasowej wykonanej w gabinecie

2 Etap – Druga wizyta (po około 7-14 dniach)

 • zdjęcie korony tymczasowej
 • przymiarka gotowej korony porcelanowej
 • w przypadku akceptacji ze strony pacjenta kształtu i koloru korony, zacementowanie jej na stałe.

Korzyści dla pacjenta:

 • wysoka trwałość odbudowy
 • zabezpieczenie pozostałych tkanek zęba własnego
 • odtworzenie prawidłowych kontaktów zęba w zgryzie i na powierzchniach stycznych
 • poprawa kształtu zęba
 • estetyka i stabilność koloru
 • w przypadku mostu możliwość uzupełnienia niewielkich braków miedzyzębowych

Są to wykonane w laboratorium techniki dentystycznej, wklejane do zęba na stałe, estetyczne uzupełnienia, które zastępują tradycyjne wypełnienia zachowawcze („plomby”). Umożliwiają odbudowę zębów przedtrzonowych lub trzonowych z pozostawieniem maksymalnej ilości tkanek własnych zęba, bez konieczności ich zbytniego szlifowania. Jeśli ząb nie jest nadmiernie zniszczony są doskonałą alternatywą dla koron protetycznych, zaś precyzja tego typu uzupełnień jest bardzo wysoka. Można je stosować do zębów żywych oraz po leczeniu kanałowym, pozwalają również odtwarzać zęby starte patologicznie. Mogą być wykonane z porcelany lub kompozytu.

Schemat postępowania:

1 Etap – Pierwsza wizyta

 • opracowanie w znieczuleniu zęba własnego pod nakład/endokoronę
 • wykonanie wycisku protetycznego
 • dobór koloru
 • założenie nakładu tymczasowego wykonanego w gabinecie

2 Etap – Druga wizyta (po około 7-14 dniach)

 • zdjęcie nakładu tymczasowego
 • przymiarka gotowego nakładu/endokorony
 • w przypadku akceptacji ze strony pacjenta kształtu i koloru zacementowanie pracy na stałe

Korzyści dla pacjenta:

 • bardzo dobra estetyka i trwałość tych uzupełnień w stosunku do uzupełnień kompozytowych wykonanych bezpośrednio w gabinecie
 • właściwe ukształtowanie powierzchni zgryzowej zęba oraz powierzchni stycznych
 • poprzez pokrycie całej powierzchni żującej, zabezpieczenie zęba przed ewentualnym złamaniem cienkich ścian własnych
 • w przypadku zębów po leczeniu kanałowym czasami pozwalają na uniknięcie stosowania wkładów koronowo-korzeniowych
 • pozwalają zachować maksymalną ilość tkanek własnych zęba

Są to bardzo estetyczne uzupełniania protetyczne w postaci cienkich płatków porcelanowych lub kompozytowych, przyklejanych na stałe na powierzchniach wargowych zębów własnych. Przy jedynie minimalnej ingerencji w strukturę zębów, pozwalają zmienić ich kształt i kolor. Warunkiem zastosowania licówek jest niewielki stopień zniszczenia zębów naturalnych oraz prawidłowe kontakty zgryzowe zarówno w odcinku przednim jak i bocznym.

Schemat postępowania:

1 Etap – Pierwsza wizyta

 • dobór koloru wspólnie z pacjentem
 • opracowanie w znieczuleniu zęba własnego pod licówkę
 • pobranie wycisku zębów
 • założenie estetycznej licówki tymczasowej wykonanej w gabinecie

2 Etap – Druga wizyta (po około 7-14 dniach)

 • zdjęcie licówki tymczasowej
 • przymiarka gotowej licówki
 • jeśli pacjent oraz lekarz akceptują kształt licówki cementujemy ją na stałe

Korzyści dla pacjenta:

 • doskonała estetyka i stabilność koloru
 • korekta kształtu i koloru zębów
 • w niektórych przypadkach również możliwość korekty położenia zębów w łuku np. korekta przerw miedzy zębami, pochylenia czy obrotu zęba
 • minimalna ingerencja we własne tkanki zęba

Są to uzupełnienia protetyczne o kształcie sztyftu zacementowanego w korzeniu zęba, częściowo wystają również ponad dziąsło – w obręb korony. Mogą to być wkłady lane – wykonane indywidualnie dla danego zęba w laboratorium techniki dentystycznej ze stopów metali, bądź wkłady z włókna szklanego – standardowe, cementowane jednowizytowo w gabinecie przez lekarza. Wkłady stosuje się na zęby prawidłowo przeleczone kanałowo. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do jakości leczenia endodontycznego, należy takie leczenie przeprowadzić powtórnie przed wykonaniem wkładu. Wkłady wzmacniają strukturę zęba odbudowywanego wypełnieniem/nakładem/koroną, bądź, w przypadku całkowicie zniszczonych koron zębów własnych, stanowią podbudowę dla utrzymania korony protetycznej.

Jest to uzupełnienie protetyczne odtwarzające braki zębowe, które pacjent może samodzielnie wyjmować. Zbudowana jest z metalowego trzonu idealnie dopasowanego do podłoża jamy ustnej oraz akrylowych części imitujących dziąsła i zęby. Proteza ta utrzymuje się za pomocą metalowych klamer i wypustek opartych na zębach własnych pacjenta. Można dość łatwo przyzwyczaić się do niej, dobrze trzyma się na podłożu i stanowi najkorzystniejszą formę uzupełnienia ruchomego dla pozostałych zębów naturalnych pacjenta oraz tkanek dziąsła. Dodatkowo w przypadku zębów rozchwianych stanowi ona szynę, która będzie te zęby stabilizować tak, by się mniej ruszały. Warunkiem zastosowania takiej protezy jest odpowiednia ilość i jakość zębów własnych.
Metalowe klamry protezy szkieletowej można, w niektórych przypadkach, zastąpić w widocznych miejscach, klamrami acetalowymi. Są one zbliżone do koloru zęba, co pozwala polepszyć estetykę tych uzupełnień.

Schemat postępowania:

1 Etap – Pierwsza wizyta

 • po dokładnym zbadaniu radiologicznym i klinicznym wykonujemy pobieranie wycisków

2 Etap – Druga wizyta (po około 7 dniach)

 • przymiarka szkieletu metalowego protezy
 • dobór koloru zębów
 • niekiedy potrzebna jest również dodatkowa wizyta na tzw. ustalenie zwarcia, czyli zarejestrowanie na jakiej wysokość i w jakim ułożeniu szczęk zęby powinny się kontaktować w przyszłej protezie

3 Etap – Trzecia wizyta (po około 7 dniach):

 • przymiarka protezy
 • ocena prawidłowości kontaktów zębów
 • akceptacja protezy przez pacjenta i lekarza

4 Etap – Czwarta wizyta (po około 3 dniach):

 • oddanie gotowej protezy
 • instruktarz higieny i użytkowania protezy

Niekiedy konieczne są również wizyty kontrolne na korektę protezy, a po dłuższym czasie użytkowania, gdy kość pod protezą zaniknie, niezbędne może być uzupełnienie płyty protezy od spodu czyli tzw. podścielenie lub przestawienie zębów do zgryzu.

Korzyści dla pacjenta:

 • dobre utrzymanie na podłożu
 • dość łatwa adaptacja i wygoda użytkowania w porównaniu do protez akrylowych
 • korzystny rozkład sił żucia, które dzięki układowi klamer i wypustek, są przenoszone zarówno na zęby własne jak i na dziąsła, dzięki czemu pozostałe zęby naturalne i tkanki je otaczające nie ulegają tak szybkiej destrukcji jak w przypadku protez akrylowych
 • stabilizacja zębów rozchwianych
 • znacznie dłużej utrzymuje prawidłową wysokość zwarcia niż proteza akrylowa (nie osiada tak szybko)

Jest to rodzaj protezy szkieletowej, który zazwyczaj nie posiada w ogóle klamer i wypustek. Jeżeli są one obecne to wtedy umieszczone są jedynie na zębach tylnych co sprawia, że są całkowicie niewidoczne. Proteza ta utrzymuje się w jamie ustnej za pomocą specjalnych elementów precyzyjnych tzw. zasuw, zatrzasków bądź teleskopów, które są przymocowane do koron protetycznych osadzonych na zębach własnych pacjenta i bardzo ciasno wpasowują się w płytę protezy. Dzięki temu proteza trzyma się bardzo dobrze, nie buja się przy jedzeniu i jest niezwykle estetyczna, ponieważ w ogóle nie widać elementów metalowych. Do wykonania takiej protezy niezbędna jest odpowiednia ilość i jakość zębów własnych oraz uprzednie oszlifowanie zębów naturalnych pod korony z elementami precyzyjnymi. Zazwyczaj są to korony porcelanowe na podbudowie metalowej, ale niekiedy możliwe jest również wykonanie bezmetalowych koron na podbudowie z tlenku cyrkonu.

Schemat postępowania:

Zazwyczaj przed przystąpieniem do ostatecznej pracy konieczne jest ustalenie zwarcia, czyli wysokości na jaką zęby będą się zagryzać oraz ułożenia szczęki i żuchwy względem siebie. Często niezbędne jest również wykonanie prac tymczasowych.

1 Etap – Pierwsza wizyta

 • dobór koloru przyszłych koron
 • znieczulenie pacjenta, oszlifowanie zębów własnych pod korony
 • wykonanie wycisku protetycznego
 • założenie estetycznych koron tymczasowych wykonanych w gabinecie

2 Etap – Druga wizyta (po około 7 dniach)

 • zdjęcie koron tymczasowych
 • przymiarka koron
 • jeśli pacjent i lekarz akceptują kształt i kolor koron pobieramy wyciski pod protezę szkieletową razem z założonymi koronami
 • ponowne założenie koron tymczasowych

3 Etap – Trzecia wizyta (po około 7 dniach):

 • przymiarka gotowych koron wraz z protezą szkieletową
 • jeśli pacjent i lekarz akceptują kształt, kolor i ustawienie zębów w protezie cementujemy korony na stałe i oddajemy gotową protezę

Korzyści dla pacjenta:

 • bardzo dobra estetyka, znacznie większa niż w przypadku tradycyjnych protez szkieletowych z klamrami
 • bardzo dobre utrzymanie na podłożu, stabilność protezy w czasie użytkowania
 • wygoda, łatwość adaptacji
 • stabilizacja zębów rozchwianych
 • utrzymanie prawidłowej wysokości zwarcia
 • bardzo dobry rozkład sił żucia, korzystniejszy niż w przypadku protez szkieletowych z klamrami (proteza znacznie mniej osiada)

Jest to proteza wyjmowana samodzielnie przez pacjenta, w całości wykonana z tworzywa akrylowego. Uzupełnia częściowe lub całkowite braki w uzębieniu. W przypadku protezy częściowej zaopatrzona jest w metalowe klamry oparte o zęby własne pacjenta, które pełnią funkcję utrzymywacza protezy na podłożu. Jest to najbardziej niekorzystny typ uzupełnienia protetycznego, gdyż powoduje powolne niszczenie własnych zębów i otaczającej je kości oraz dziąsła, szybko osiada, nie utrzymuje wysokości zwarcia, często jest trudna w adaptacji i daje mało zadowalający efekt estetyczny. Proteza akrylowa jest tylko w przypadku rozległych braków w uzębieniu, gdy nie można wykonać mostów, implantów lub protezy szkieletowej.

Schemat postępowania:

1 Etap – Pierwsza wizyta

 • pobierane są wyciski
 • w przypadku protez całkowitych konieczna jest dodatkowa wizyta na tzw. wyciski czynnościowe obrazujące stan tkanek miękkich jamy ustnej przy ruchach mimicznych

2 Etap – Druga wizyta (po około 2 dniach)

 • tzw. ustalenie zwarcia, czyli zarejestrowanie na jaką wysokość i w jakim ułożeniu szczęk zęby w przyszłej protezie powinny się kontaktować
 • dobór koloru zębów

3 Etap – Trzecia wizyta (po około 7 dniach):

 • przymiarka protezy z ustawionymi w wosku zębami
 • ocena prawidłowości kontaktów zębów
 • akceptacja protezy przez pacjenta i lekarza

4 Etap – Czwarta wizyta (po około 3 dniach):

 • oddanie gotowej protezy

Konieczne są również wizyty kontrolne w celu dokonania korekty protezy, szczególnie po dłuższym okresie jej użytkowania. Gdy kość pod protezą zaniknie, niezbędne może być uzupełnienie płyty protezy od spodu czyli tzw. podścielenie lub przestawienie zębów do zgryzu.