Skip links

Polityka Prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej RODO), Administratorem Państwa danych jest: Buda Stomatologia Lidia Buda, ul. Kościuszki 92/3U w Olsztynie.
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO. Podanie danych osobowych w tym zakresie jest wymogiem prawnym wynikającym w szczególności z przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz innych przepisów określających sposób prowadzenia i rozliczania prowadzonej działalności leczniczej. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi wykonanie świadczeń. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w ramach dokumentacji medycznej przez okres 20 lat lub inny okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 29).
Podane dane osobowe w zakresie adresu email i nr telefonu przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu umawiania i odwoływania wizyt, informowania o ewentualnych opóźnieniach. W tym wypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne, a wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego Administrator dokonywał przed jej wycofaniem. W tym zakresie dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia świadczenia usług na Państwa rzecz i ich rozliczenia lub do czasu wycofania zgody.
Buda Stomatologia prowadzi także monitoring wizyjny swojej siedziby w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i ochrony mienia. Monitoring prowadzony jest zgodnie z Kodeksem Pracy, a jego zapisy nie będą przechowywane dłużej niż trzy miesiące.                                             Zgodę można wycofać wysyłając e-mail na adres kontakt@budastomatologia.pl o treści “Wycofuję zgodę na przetwarzanie danych osobowych” lub osobiście w siedzibie Administratora. Zgromadzone dane osobowe mogą być udostępniane lekarzom lub technikom dentystycznym współpracującym z Buda Stomatologia w celu wykonania świadczeń zdrowotnych oraz diagnostyki; dostawcom systemów informatycznych oraz podmiotom współpracującym w celu wykonywania czynności technicznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa tych systemów; podmiotom świadczącym usługi pocztowe zgodnie z prawem pocztowym w celu prowadzenia korespondencji tradycyjnej; bankom w przypadku konieczności dokonania rozliczeń; podmiotom, którym Buda Stomatologia zleca prowadzenia spraw w zakresie prowadzenia księgowości oraz usług prawnych. Wszelkie ujawnianie danych osobowych prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wyłącznie w sytuacjach gdy jest to niezbędne w celu realizacji i rozliczania świadczonych usług z zapewnieniem poufności przetwarzanych danych osobowych.
W związku z prowadzonym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także do ich usunięcia w przypadkach dozwolonych prawem. Przysługuje Państwu także prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ewentualnie informacja o IOD i kontakcie z nim – jeżeli to nastąpi.

Polityka plików cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji tutaj: www.wszystkoociasteczkach.pl