Skip links

Leczenie Kanałowe

Leczenie kanałowe czyli inaczej endodontyczne. Z leczeniem tym wkraczamy, jeśli bakterie próchnicowe zaatakują tkanki znajdujące się wewnątrz zęba (tzw. miazga komorowa i kanałowa). Polega ono na oczyszczeniu i odkażeniu wnętrza komory i kanału zęba, jego wypełnieniu przy użyciu płynnej gutaperki i specjalnej pasty. Blokujemy w ten sposób dostęp bakterii do wnętrza zęba. Przed leczeniem kanałowym konieczne jest wykonanie diagnostyki radiologicznej (tzw. zdjęcia RTG) zęba. W trosce o najwyższy standard i bezpieczeństwo pacjentów, zdjęcia te wykonujemy przy użyciu radiowizjografii (nowoczesny sprzęt pozwalający zmniejszyć do minimum dawkę promieniowania RTG oraz skrócić czas otrzymania zdjęcia do 3 sekund).

Leczenie kanałowe w naszym gabinecie wykonywane jest w znieczuleniu miejscowym, co daje pacjentom pełen komfort podczas wykonywanego zabiegu.
By zwiększyć precyzję zabiegu i dokładność prac używamy mikroskopów stomatologicznych KAPS. Praca z mikroskopem daje lekarzowi pełen ogląd systemu kanałowego każdego zęba.

Mówiąc o leczeniu kanałowym pierwotnym – mamy na myśli zabiegi wykonywane na zębie, który nie był wcześniej leczony kanałowo. W naszym gabinecie takie leczenie wykonujemy podczas jednej wizyty.

Schemat postępowania, w tym przypadku, wygląda następująco:

1 etap:

 • diagnostyka
 • zdjęcie RVG

2 etap:

 • oczyszczanie zęba

3 etap:

 • wypełnienie systemu kanałowego

Leczenie kanałowe powtórne występuje jeśli ząb był wcześniej leczony kanałowo, ale ma niedopełnione kanały lub ubytek w kości przy wierzchołku korzenia, bądź mimo wcześniejszego leczenia daje dolegliwości bólowe. Najczęściej takie leczenie wymaga dwóch wizyt.

1 etap:

 • wykonanie zdjęcie RVG i diagnoza
 • wstępne oczyszczanie systemu kanałów
 • założenie opatrunku odkażającego

2 etap:

 • na drugiej wizycie zostaje założone ostateczne wypełnienie systemu kanałowego
 • odbudowa zęba

Podczas leczenia kanałowego, kiedy lekarz pracuje narzędziami w kanale, może dojść do ich złamania. W naszym gabinecie dzięki odpowiedniemu oprzyrządowaniu i naszej wiedzy jesteśmy w stanie usunąć takie narzędzie, tak by móc uratować ząb. Zabieg ten wykonujemy w powiększeniu pod mikroskopem, wykorzystując urządzenia ultradźwiękowe oraz supercienkie narzędzia kanałowe. Pozwalają one na dotarcie do miejsca, gdzie tkwi złamane narzędzie, na jego odsłonięcie i wyjęcie z kanału. Zabieg ten wykonujemy tak, by uratować jak największą ilość twardych tkanek zęba, co umożliwia jego późniejszą odbudowę. Zabieg ten wykonujemy podczas dwóch wizyt.

1 etap

 • zdjęcie rtg i badanie wewnątrzustne
 • usunięcie narzędzia i opracowanie kanałów na odpowiednią długość
 • założenie opatrunku odkażającego do kanału

2 etap

 • ostateczne wypełnienie systemu kanałowego

Korzyści dla pacjenta:

 • uratowanie zęba, który w innym wypadku musiałby być usunięty.

Jeśli jest potrzeba przeleczyć ząb kanałowo pod odbudowę protetyczną, a mamy w tym zębie zacementowany wkład koronowo – korzeniowy, to musimy go wcześniej usunąć, by dostać się do systemu kanałowego, a następnie ponownie przeleczyć go kanałowo. Zabieg ten wykonujemy podczas dwóch wizyt.

1 etap

 • zdjęcie rtg i badanie wewnątrzustne
 • usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego i opracowanie kanału na odpowiednią długość
 • założenie opatrunku odkażającego do kanału

2 etap

 • ostateczne wypełnienie systemu kanałowego

Korzyści dla pacjenta:

 • uratowanie zęba, który w innym wypadku musiałby być usunięty.

Zamykanie perforacji korzenia pod mikroskopem polega na pokryciu uszkodzonego miejsca specjalnym materiałem MTA. Pozwala to na uratowanie zęba, który w przeciwnym razie musiałby być usunięty.

Resorbcja jest to patologiczny zanik w obrębie korony bądź korzenia zęba, który może wystąpić najczęściej na skutek urazu bądź po wybielaniu zęba martwego. Leczenie resorbcji pod mikroskopem polega, podobnie jak w przypadku zamykania perforacji korzenia, na pokryciu uszkodzonego miejsca specjalnym materiałem MTA, co pozwala nam również na uratowanie zęba, który bez tego leczenia musiałby być usunięty.