Skip links

Praca z łukiem twarzowym

_P3A8049_web

Łuk twarzowy to urządzenie rejestrujące relację przestrzenną zębów pacjenta do innych elementów czaszki, a w szczególności do stawów skroniowo-żuchwowych odpowiedzialnych za ruchomość żuchwy, możliwość gryzienia. Pozwala to na przeniesienie tej relacji w laboratorium techniki dentystycznej do urządzenia zwanego artykulatorem, który umożliwia wyliczenie odpowiednich dla danego pacjenta, indywidualnych kątów ruchów doprzednich i bocznych żuchwy względem szczęki, bezpiecznych dla stawu. Dzięki artykulatorowi mamy możliwość symulowania ruchami żuchwy zgodnie z tymi, jakie rzeczywiście występują u danego pacjenta i wykonać uzupełnienie protetyczne w najlepszych z możliwych, zgodnych z naturalną anatomią i funkcją, warunkach zgryzowych.