Skip links

Przed i po

IMG_6924

przed leczeniem

IMG_6930

po leczeniu

U pacjentki przeprowadzono projektowanie uśmiechu, leczenie kompleksowe chirurgiczno-protetyczne  oraz wyrównaniem płaszczyzny zgryzu. Wykonano  korony i mosty cyrkonowe wsparte na implantach.

 

Leczenie przeprowadzone przez:  lek. stom. Dorotę Kiszkę-Żarczyńską

H przed

przed leczeniem

H po

po leczeniu

U pacjenta przeprowadzono korektę wady zgryzu za pomocą aparatu stałego, odbudowę materiałem Injectable zębów przednich górnych.

przed 2

przed leczeniem

po po

po leczeniu

U pacjenta przeprowadzono korektę wady zgryzu za pomocą aparatu stałego.

Leczenie przeprowadzone przez: lek. stom. Lidię Budę.

K przed

przed leczeniem

K po 2

po leczeniu

U pacjenta przeprowadzono korektę wady zgryzu za pomocą aparatu stałego.

Leczenie przeprowadzone przez: lek. stom. Lidię Budę.

0100025030DSCN3435[1](1)

przed leczeniem

010004655920220111_101020

po leczeniu

U pacjenta przeprowadzono korektę wady zgryzu za pomocą aparatu stałego, odbudowę kompozytem zębów i korony na implantach.

Leczenie przeprowadzone przez: lek. stom. Lidię Budę,  lek. stom. Aneta Sadoń

przed uśmiech 2

przed leczeniem

po uśmiech 3

po leczeniu

U pacjenta przeprowadzono korektę wady zgryzu za pomocą aparatu stałego, odbudowę kompozytem zębów.

przed uśmiech

przed leczeniem

uśmiech po

po leczeniu

U pacjenta przeprowadzono korektę wady zgryzu za pomocą aparatu stałego.

Leczenie przeprowadzone przez: lek. stom. Lidię Budę

przed właściwe!!_LI

przed leczeniem

po1

po leczeniu

U pacjenta przeprowadzono korektę wady zgryzu za pomocą aparatu stałego, odbudowę kompozytem zębów oraz korony na implantach.

przed

przed leczeniem

po lepsze

po leczeniu

U pacjenta przeprowadzono korektę wady zgryzu za pomocą aparatu stałego, odbudowę kompozytem zębów oraz korony na implantach.

IMG_2743

przed leczeniem

IMG_3753

po leczeniu

U pacjentki przeprowadzono rekonstrukcję zwarcia, korony cyrkonowe.

Leczenie przeprowadzone przez: lek. stom. Dorotę Kiszkę-Żarczyńską

010003660120200602_120414(1)

przed leczeniem

K po

po leczeniu

U pacjenta przeprowadzono rekonstrukcję zwarcia, korony cyrkonowe.

Leczenie przeprowadzone przez: lek. stom. Dorotę Kiszkę-Żarczyńską

01_0100016817SONY-017_przed

przed leczeniem

01_0100025179DSCN3529_po2

po leczeniu

U pacjenta przeprowadzono korektę wady zgryzu za pomocą aparatu stałego, odbudowę koron zębów przednich materiałem kompozytowym Miris.

Leczenie przeprowadzone przez: lek. stom. Lidię Budę

0100012256DSC06738_przed

przed leczeniem

0100013322DSC00436_po

po leczeniu

U pacjentki przeprowadzono korektę wady zgryzu za pomocą aparatu stałego, zamknięto materiałem kompozytowym diastemę między siekaczami górnymi i odbudowano brzegi sieczne siekaczy górnych.

Leczenie przeprowadzone przez: lek. stom. Lidię Budę

010001529620130409_101046_przed

przed leczeniem

0100025343DSCN3625_po

po leczeniu

U pacjentki wykonano leczenie kanałowe pod mikroskopem, korony na implantach w szczęce, odbudowę startych brzegów siecznych zz. przednich górnych materiałem kompozytowym i wybielono wszystkie zęby.

0100022963DSCN2536_przed

przed leczeniem

0100025467DSCN3696_po

po leczeniu

U pacjentki przeprowadzono projektowanie uśmiechu, wykonano kompleksową odbudowę protetyczną za pomocą licówek porcelanowych, mostów cyrkonowych i kompozytowych oraz koron na implantach.

Leczenie przeprowadzone przez: lek. dent. Anetę Sadoń

0100012554DSC05671_przed

przed leczeniem

0100012600DSC09319_po

po leczeniu

U pacjentki wykonano korektę wady zgryzu za pomocą aparatu stałego.

Leczenie przeprowadzone przez: lek. stom. Lidię Budę

0100025089DSCN3481_przed

przed leczeniem

0100025574DSCN3743_po

po leczeniu

U pacjentki przeprowadzono projektowanie uśmiechu, leczenie kompleksowe chirurgiczno-protetyczne z pomiarem łukiem twarzowym oraz wyrównaniem płaszczyzny zgryzu. Wykonano również korony i mosty pełnoporcelanowe oraz koronę wspartą na implancie.

Leczenie protetyczne przeprowadzone przez lek. stom. Lidię Budę
Leczenie chirurgiczne przeprowadzone przez lek. stom. Dorotę Kiszkę-Żarczyńską

IMG_2207_przed

przed leczeniem

IMG_3960_po

po leczeniu

U pacjentki wykonano korony i licówki pełnoceramiczne na zębach górnych.

Leczenie przeprowadzone przez: lek. stom. Dorotę Kiszkę-Żarczyńską

IMG_2925_przed

przed leczeniem

IMG_3103_po

po leczeniu

U pacjentki przeprowadzono odbudowę kompozytową zębów górnych i dolnych oraz korony na implantach.

Leczenie przeprowadzone przez: lek. stom. Dorotę Kiszkę-Żarczyńską

0100022220DSCN2063_przed

przed leczeniem

IMG_3965_po

po leczeniu

U pacjentki przeprowadzono projektowanie uśmiechu, wykonano korony, licówki pełnoceramiczne z wydłużeniem chirurgicznym koron klinicznych.

Leczenie przeprowadzone przez: lek. stom. Dorotę Kiszkę-Żarczyńską

0100020111IMG_0387_przed

przed leczeniem

IMG_4005_po

po leczeniu

U pacjentki przeprowadzono projektowanie uśmiechu, wykonano korony i licówki pełnoceramiczne na zębach górnych. Na zębach dolnych wykonano odbudowę kompozytową.

Leczenie przeprowadzone przez: lek. stom. Dorotę Kiszkę-Żarczyńską